Image by Bernard Hermant

Hållbarhet

Ett genuint hållbart företag

Vår ambition är att vara ett genuint hållbart företag. Det återspeglas i det dagliga arbetet och på alla nivåer inom Vinning. För oss är det både strategiskt och väsentligt att driva verksamheten framåt utifrån en hållbar affärsmodell och vi ser hållbarhetsarbetet som ett viktigt ansvar.  

 

Vinning arbetar aktivt med varje anläggning avseende rutiner och processer samt utbildningar för en effektiv materialhantering och för att minska påverkan på miljön. Vi utvärderar löpande nya sätt att utveckla sina verksamheter.

 

Vi vill öka samarbetet med kommuner och fastighetsägare för att förbättra avfallshantering samt bidra till en minskad miljöpåverkan. Genom SkrotSmart-anläggningarna bidrar Vinning till ett citynära sätt att fånga upp material för återvinning.

Vinning vill få fler att upptäcka återvinningsbranschen och arbetar för en diversifierad personalstyrka. Vi välkomnar en mix av kön, ålder och bakgrunder. Vi verkar i en mansdominerad bransch och kan med glädje konstatera att vi ökar andelen kvinnor i gruppen år för år.

 

Alla verksamheter inom Vinning är anslutna till kollektivavtal och arbetar enligt koncernens kvalitetssystem som syftar till att uppnå en trygg och säker arbetsmiljö. Det är även viktigt att bidra till samhällsutvecklingen och Vinnings olika verksamheter är engagerade lokalt genom tex sponsring av lokala företag, samt välkomnar praktikanter och personer med behov av att få chansen att komma in i arbetslivet.