School Kids Recycling

Hållbarhet

Vi utvecklar och använder återvinningsprocesser som
ger en hög återvinningsgrad och som därmed för tillbaka
resurser till industrin och samhället.

Vår hållbarhetsvision

Ett genuint hållbart företag

 

Vinnings  hållbarhetsvision är

Att leda metallbranschen mot en socialt och miljömässigt hållbar framtid.

 

Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhet och vi inser hur viktigt det är att ta ansvar för och hantera de sociala och miljömässiga utmaningarna inom vår industri.

 

Vår hållbarhetsvision tydliggör våra långsiktiga hållbarhetsmål och ambitioner. Tillsammans med våra medarbetare och Partners tar vi viktiga steg framåt genom att driva vårt dagliga arbete mot uppsatta mål och vidta de åtgärder som behövs för att förändring ska ske.