top of page

Vinning förvärvar stark blybatteripartner


Vinning AB förvärvar bolaget Human Factor AB och stärker erbjudandet inom blybatteriåtervinning ytterligare. På sikt innebär det en större exportkapacitet än i nuläget.

Bolaget Human Factor AB är välskött med fokus på blybatteriåtervinning där materialet går direkt från kunder till smältverk.

Human Factor AB är redan en av Vinnings avsättningskanaler idag där flera av koncernens bolag haft en nära affärsrelation under lång tid gällande blybatterier. Insamlade blybatterier säljs sedan vidare till smältverk i Polen, Baltikum eller i Sverige för framställning av återvunnet bly. För Vinning är hållbarhet av högsta prioritet, och att kunna bidra till att enbart återvunnet bly används har stor betydelse för den totala cirkulära produktionen. Läs Pressrelease här

Komentarze


bottom of page