top of page
skrot_detalj_3.jpg

Vinning har verksamheter runtom i landet där vi tar hand om våra kunders järn- och metallskrot.

Vinning är koncernen som utmanar en traditionell bransch genom att skapa ledande aktörer på den svenska marknaden. Huvudfokus är återvinning av järn och metall men flera av våra anläggningar erbjuder även kompletta helhetslösningar lokalt. Hos våra anläggningar får du full service när du kommer till oss, med utlastning av både små- och stora volymer. Vi tillhandahåller även helhetsuppdrag med containertjänst, miljöstationer och underlag för miljörapportering med en personlig kontakt för dig de företag som behöver. Vår vision är att återvinning ska vara lätt och lönsam för alla.

Vinnings anläggningar finns på 26 platser i Sverige mellan Trelleborg och Sundsvall. Produktionsanläggningar drivs lokalt i Malmö, Växjö, Skillingaryd, Jönköping, Kisa, Nässjö, Mariestad, Töreboda och Karlstad.  SkrotSmart. vårt egna koncept finns i 16 städer som erbjuder en smidig lösning av citynära metallåtervinning för företag och privatpersoner. 

Vinning-koncernen omsätter över 650MSEK och har ca 130 medarbetare.

Både företag och privatpersoner är välkomna till oss och vårt aktuella erbjudande ser du under respektive anläggnings hemsida. Vi bedriver oxå egen batteriinsamling för återvinning av blybatterier.


Vinnings strategi är att arbeta fram så bra och lokala avsättningskanaler som möjligt. Vi samarbetar med såväl lokala gjuterier och smältverk. Det som inte avsätts lokalt går på export till europeiska smältverk med höga miljökrav.

Vinning har verksleverantörsavtal med AB Järnbruksförnödenheter (JBF) som är de svenska stålverkens inköpsagent för olegerat stål- och gjutjärnskrot sedan 1917. JBF arbetar för att kostnadseffektivt försörja stålverken med skrotråvara och logistiskt optimera leveranserna mellan skrotleverantörer och stålverk. Tillsammans arbetar vi för att förbättra återvinning och recirkulationen av stålskrot. 

HÄR HITTAR DU VÅRA ANLÄGGNINGAR I SVERIGE

bottom of page