top of page

Tjänster inom rivning och återvinning

En ansvarsfull avfallshantering skapar ett cirkulärt samhälle.
Vi utför jobb i hela Storstockholm, Mälardalen, Östergötland och Jönköpings län  men kan sträcka oss längre än så! I
 priset ingår lönsam återvinning.

SÄKERHET - HÅLLBARHET - PERSONLIG SERVICE 

traktor förstöra byggnad

FÖR FASTIGHETSUTVECKLARE

HELHETSLÖSNING
RIVNINGSPROJEKT

Vi utför rivningsplanering, tar ansvar för genom-förande och avfallshanteringen i ditt projekt.

Du får en leveranssäker och kostnadseffektiv lösning för ditt rivningsprojekt. Vi hjälper dig även med miljörapportering och klimatberäkningar och koordinering av rivningstillståndet.

UTSTÄLLNING
AV CONTAINERVi erbjuder skräddarsydda logistiklösningar för ditt rivningsprojekt. Du får anpassade materialbärare samt transport och tömningar som säkerställer lönsam återvinning.
Njut av vår oslagbara service och personlig kontakt, allt för att göra ditt projekt så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt.

FÖR RIVNINGSENTREPRENÖRER

Ansvarsfull rivning är essentiellt för hållbar fastighetsutveckling, eftersom det säkerställer att material och resurser återvinns på ett miljövänligt sätt, minimerar avfall för deponi och främjar återbruk.

Vinning, med sina erfarna partners, specialiserar sig på att planera och utföra rivningstjänster. Vi tar fullt ansvar för att projektet levereras enligt tid- och kostnadsplan. Rivning utförs med erfaren och auktoriserad personal som följer alla lagkrav på arbetsmiljö och säkerhet. Avfallet tas till vara på ett kostnadseffektivt sätt som för tillbaka materialet i det cirkulära flödet så att återbruk maximeras och avfall till deponin minimeras. 

Är du en rivningsentreprenör i behov av avfallshantering på ditt projekt, så hjälper vi dig med anpassade lösningar. 
Våra tjänster innefattar även hjälp med miljörapportering, klimatberäkningar och koordinering av rivningstillstånd.

VARFÖR VÄLJA OSS I DITT RIVNINGSPROJEKT?
Personlig service genom hela processen. Vi erbjuder dig en skräddarsydd lösning för hela eller delar av ditt rivningsprojekt. Vi samarbetar med rivningsentreprenörer med bevisad erfarenhet av att genomföra stora och komplexa rivningar. 
Vårt erbjudande anpassat till både större och mindre uppdrag, välkommen att kontakta oss så hjälps vi åt att hitta en lösning till just ditt rivningsuppdrag! 

 

KONTAKT 
Telefon: +46 10 222 80 32
E-post: rivning@vinning.se
bottom of page