top of page
Image by Markus Spiske

Bli en del av Vinning

Utvecklas med Vinning som företag

Vinning är en expansiv koncern och välkomnar fler verksamheter att bli en del av Vinning. Som en del av Vinning får du ta del av det stora företagets fördelar med stöd inom administration, tillstånd, system utan att tappa ditt lokala varumärke och din lokala identitet. Vi på Vinning är oerhört måna om den fina lokala verksamhet som byggts upp genom åren, men ser att vi tillsammans kan skapa långsiktig konkurrenskraft.

Är du intresserad av att höra mer?

Kontakta oss.

david_web.png
christoffer_web.png

David Nordberg,
Partner, Indequity

Christoffer Holm Frögelius
Director, Indequity

1
2
3
bottom of page