top of page
Alla händer in

Visselblåsning

Riktlinjer på Vinning

Koncernens visselblåsarsystem är en kanal för alla anställda inom Vinningkoncernen, att rapportera allvarliga egenheter eller lagöverträdelser. Åtkomst till kanalen sker via koncernens intranät eller via ledningssystemet. Detta system ger den rapporterande personen ett integritetsskydd, vilket innebär att given information behandlas med sekretess.

Intern och extern kommunikation spelar en central roll i värdegrunden och är ett viktigt verktyg för att uppnå våra målsättningar. Vår resa har bara börjat och vi ska i fortsättningen bli ännu bättre på att vara öppna och tydliga i all vår kommunikation, samtidigt som vi har en stor respekt för vår omvärld. 

Vinning strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. 

 

Via vår rapporteringskanal Visslan kan man anonymt anmäla sådant som inte är i linje med våra värderingar, exempelvis mobbning, brister i arbetsmiljö, andra olagligheter eller liknande. Alla på Vinning har en viktig roll för att vi ska lyckas tillsammans

bottom of page