top of page

Metallåtervinning

Who We Are

Metallåtervinning står som en viktig pelare i ansträngningarna att minska klimatpåverkan och främja hållbarhet. Genom återanvändning minskar behovet av primär utvinning, och därmed bidrar det till en sänkning av energiförbrukningen och minimering av miljöpåverkan. Vinning är framstående inom metallåtervinning och omfamnar detta ansvar genom vår vision om en hållbar framtid.

jarnskrot_vinning.jpg

Järnskrot

Founder & CEO

Metallåtervinning, särskilt av järnskrot, spelar en avgörande roll i världens strävan mot hållbarhet. Varje år återvinns över en miljard ton järn och stål globalt, vilket inte bara sparar värdefulla naturresurser utan också minskar behovet av ny råmalmsextraktion. Återvinning av järn kräver betydligt mindre energi jämfört med nyproduktion från malmer, vilket leder till avsevärda minskningar i koldioxidutsläpp. Processen bidrar också till minskning av avfallshanteringens miljöpåverkan och främjar en mer cirkulär ekonomi där material hålls i användning så länge som möjligt. Genom att effektivisera återvinningen av metall, specifikt järn, kan vi avsevärt minska vår miljöpåverkan och stegvis närma oss en mer hållbar framtid. Vinning samarbetar med JBF AB som förser Sveriges största stålproducenter med återvunnet material, där står järnskrotet för den absolut största delen av material som återvinns.  Läs mer om återvinning av järn och stål på Jernkontoret som är  järn- och stålindustrins branschorganisation.

123-456-7890

  • LinkedIn
aluminium_web.jpg

Aluminium

Office Manager

Aluminiumåtervinning är en fascinerande process, främst på grund av metallens unika egenskaper och dess komplexitet vid återvinning. Aluminium skiljer sig från andra metaller genom att det behåller sin kvalitet oavsett återvinningens antal gånger, vilket gör det till ett idealiskt material för cirkulär användning. Denna unika återvinningsbarhet, kombinerad med aluminiums låga smälttemperatur jämfört med nyframställning från bauxitmalmen, leder till avsevärda energibesparingar – upp till 95% mindre energi krävs. Därför är återvinningsgraden för aluminium extremt hög världen över. Denna höga återvinningsgrad inte bara minskar behovet av ny brytning av bauxit, utan bidrar även signifikant till minskade utsläpp av växthusgaser, vilket understödjer globala miljömål och främjar en hållbar utveckling.

123-456-7890

Koppar

Product Manager

Kopparåtervinning är avgörande inom metallindustrin, delvis på grund av kopparns höga pris, vilket drivs av dess omfattande användning och begränsad tillgång. Denna röda metall är mycket eftertraktad för dess utmärkta elektriska och termiska ledningsförmåga, korrosionsbeständighet och formbarhet, vilket gör den oumbärlig inom bygg-, elektronik- och energisektorer. Dess förmåga att enkelt återvinnas utan förlust av egenskaper gör den till en värdefull resurs för legeringar i metallåtervinning, vilket bidrar till den cirkulära ekonomin. Genom återvinning minskas behovet av ny gruvdrift, vilket sparar energi och minskar miljöpåverkan. Kopparåtervinning stärker den cirkulära ekonomin genom att säkerställa att denna kritiska resurs återanvänds effektivt, vilket bidrar till en mer hållbar framtid.

123-456-7890

koppar_web.jpg
bottom of page