top of page

Allt fler blir duktiga på att återvinna blybatterier


Stefan och Fredrik på SkrotSmart i Örebro har värdefulla tips till alla kunder som vill återvinna blybatterier rätt och lönsamt. Vinnings alla 26 anläggningar i Sverige inklusive 15 st SkrotSmart, ser en positiv trend där fler och fler kunder upptäcker fördelarna med att återvinna blybatterier. Sedan två månader tillbaka har även priskurvan för blybatteripriser pekat uppåt, och prisnivån kan förväntas vara stabil under hösten enligt prognoser.

- Många av SkrotSmarts kunder upptäcker att vi även tar emot batterier, när man kommer till anläggningarna med annat skrot och ser de välfyllda batterilådorna, säger Fredrik och Stefan som tar emot blybatterier på SkrotSmart i Örebro. - Vi gläds åt att kunder kommer in med detta, eftersom återvinning av blybatterier spelar en avgörande roll för att främja hållbarheten och skydda miljön. – Jag har jobbat som Fältgeotekniker tidigare och har sett allt för mycket tråkigheter där farligt avfall grävts ner och skapat förgiftade marker som sedan behöver saneras, säger Fredrik. – Vi blir därför riktigt glada när alla kommer hit med batterier och vi kan hjälpa dem att återvinna rätt! Visste du detta om ditt bilbatteri? 1. Ett vanligt bilbatteri innebär ca 100 kr när du säljer det till SkrotSmart (priserna varierar men är mycket fördelaktiga just nu jämfört med i våras 2023.) 2. Det är framförallt metallen bly som återvinns i batterierna, men även plasten och övrigt tas om hand. Återvinningsgraden är mycket hög. Huvuddelen av det återvunna blyet säljs tillbaka till batteriindustrin som använder det för att göra nya batterier. 3. Bilbatterier klassas som farligt avfall, och skall återvinnas rätt. Som privatperson behöver du se till att de fraktas stabilt och torrt till SkrotSmart, samt lastat på pall om det är flera batterier (se bild). Som företagare krävs att verksamheten har tillstånd från länsstyrelsen för yrkesmässig transport av farligt avfall och att fordon och personal är godkända för ADR-transport. 4. SkrotSmart och andra anläggningar i Vinnings koncern har tillstånd för att ta emot och mellanlagra blybatterier – därför kan vi hjälpa både dig som företag och privatperson att återvinna säkert, smidigt och dessutom till fördelaktigt pris (gäller alla blybatterier såsom bilbatterier, båtbatterier, truckbatterier, batterier i städmaskiner, monteringsvagnar mm). Vad ska du ha koll på när du hanterar blybatterier? Du som hanterar och laddar batterier, behöver ha rätt kunskap. Vid laddning av blybatterier finns en brand och explosionsrisk eftersom det bildas vätgas och syrgas. När det är dags att återvinna – vänd dig till Vinnings anläggningar så hjälper vi dig på bästa sätt. Vi finns på 26 platser i Sverige och ger dig full service och säker hantering vid återvinning. Läs mer om säker hantering här: Blybatterier (prevent.se) Vad tjänar vi på att återvinna blybatterier? Bortsett från de fördelaktiga blypriserna just nu finns andra ekonomiska fördelar med blybatteriåtervinning. T e x att genom att vi utvinner värdefulla metaller som bly, koppar och plastmaterial från gamla batterier kan vi minska behovet av att importera dyra råmaterial. Dessutom minskar återvinningen av blybatterier deponeringskostnader och förlänger livslängden på befintliga deponier, då dessa batterier ofta hamnar på avfallsplatser om de inte återvinns. Alla mår bra av att återvinna blybatterier Genom att hantera dessa batterier på rätt sätt risken för att farliga kemikalier läcker ut och påverkar människors hälsa. Blyexponering kan leda till allvarliga hälsoproblem som neurologiska skador och störningar i kognitiv utveckling, särskilt hos barn. minska Källor: LME , SkrotSmart, Prevent, Länsstyrelsen Vinnings anläggningar: Nordanå Skrot, Malmö - Kronoberg Recycling, Växjö - Skillingaryd Metall - Jönköping Stål&Metall - Severin Återvinning, Töreboda/Mariestad - W.A.C Recycling, Nässjö, Kisa Återvinning, Skattkärrs Metallåtervinning samt SkrotSmarts 15 anläggningar mellan Trelleborg och Sundsvall.

Comments


bottom of page