top of page

Arbetsglädje är hållbart.På Skattkärrs Metallåtervinning arbetar ett sammansvetsat team med två män och tre kvinnor. Här är arbetsglädje inte bara en trevlig känsla på jobbet, utan en del av ett större hållbarhetstänk.


Skattkärrs Metallåtervinning arbetar ett sammansvetsat team med två män och tre kvinnor. Elin Karlsson är platschef och har byggt upp sitt team med eftersträvan om en bra gruppdynamik, glädje till service och delad arbetsglädje. – För oss är det viktigt att vi trivs på jobbet. Det ger ju även mer service och glädje till kunder, så man brukar känna av vår arbetsglädje här, säger Elin. - Det skapar så mycket mer, än att bara ha kul på jobbet helt enkelt.

Skattkärrs Metallåtervinning är en del av Vinning-koncernen, där man just har glädje, stolthet och engagemang som värdegrund.


– Vi vill efterleva våra värdeord och inte låta dem stanna i ett dokument, känslan av tillhörighet, att man kan be om hjälp prestigelöst och att alltid kunna förvänta sig ett trevlig bemötande från kollegor i koncernen, ska vara en del av vår vardagliga kultur på arbetsplatserna. Skattkärrs Metallåtervinning är ett fint exempel på en riktigt glad arbetsplats där alla är trygga och hjälps åt, här får alla som besöker anläggningen ett varmt och mycket kompetent bemötande, säger Desmond Lindberg, VD på Vinning AB.


Arbetsglädje är inte bara en trevlig känsla på jobbet, det är ju även en nyckelkomponent för hållbarhet inom arbetslivet och företagsframgång. – Därför månar vi verkligen om att människor vi anställer ska få vara den man är på en trygg arbetsplats, oavsett etnisk bakgrund, funktionsnedsättningar, kön, sexuell läggning eller religion.


Hur skapar man då arbetsglädje i tuffa miljöer?

Att jobba inom järn- och metallåtervinning är stundtals ett tungt jobb blandat med service. – Arbetet kräver ofta tunga lyft, smutsiga miljöer och stor noggrannhet där fullt fokus på rätt sortering krävs samtidigt som du hanterar kunder med full service. Det kräver trygga team som hjälps åt, har bra dialog och roligt tillsammans. Det kan även bli tuffa förhandlingar om skrotpriser, och här eftersträvar vi ett respektfullt bemötande och en trevlig ton. Alla ska få ett rättvist bemötande och vi hjälps åt att förflytta beteenden till den positiva sidan från den ibland negativa.

Här jobbar Vinning med att få alla anläggningar starka i sina team. Anonyma medarbetarundersökningar är viktiga och vi har en noggrann rekryteringsprocess där vi eftersträvar dynamiska och jämställda team. Studier visar att arbetsplatser med jämställdhet och mångfald, där kvinnor och män samarbetar harmoniskt, upplever ökad arbetsglädje. Den samverkan genererar nya idéer, perspektiv och en positiv arbetsmiljö som gynnar både medarbetarnas välmående och företaget framgång. – Så är det verkligen här, intygar Elin, som stormtrivs med sitt team i Skattkärrs Metallåtervinning.

Comentários


bottom of page