top of page

VI BIDRAR TILL CIRKULÄR EKONOMI

Vinnings anläggningar finns på 26 platser i Sverige. Vi eftersträvar att återvinning ska vara lätt och lönsamt för alla.
Hos våra anläggningar finns alltid hög service och en enkelhet för dig som industri, småföretag eller privatperson att återvinna järn, metaller och elektronikskrot.

Våra tjänster utöver metallåtervinning
Vi har auktoriserade moderna bilskrotar på 2 anläggningar och erbjuder även helhetslösningar inom hantering av farligt avfall, brännbart och returpapper på flera anläggningar. Containertjänst, miljöstationer och upphämtning samt större rivningsprojekt finns självklart med i vårt erbjudande. Vi är även extra stolta över att vår egen avsättning för kabelskrot, där vi granulerar allt insamlat kabelskrot hos vår anläggning Svensk Kabelåtervinning i Katrineholm. Här görs skrot till ny råvara på bästa hållbara sätt.

SkrotSmart - vårt eget koncept
På 16 orter i Sverige har vi etablerat moderna och citynära Drive-In stationer för metallåtervinning. Här är servicen extra hög och tillgängligheten stor för alla att snabbt sälja sitt skrot hållbart och lönsamt. Här kommer du enkelt förbi med bilen/släpet och får snabb hjälp med utlastning / sortering / invägning / utbetalning. Trevlig återvinning när den är som smidigast - helt enkelt.

Välkommen att vara med i vår eftersträvan om att förbättra den svenska cirkulära ekonomin. 

Vad menar vi med att vi bidrar till cirkulär ekonomi?

För att jordens resurser ska räcka till, finns som tur är ett stort intresse för att alltmer växla över till det som kallas cirkulär ekonomi. Det kan innebära nya affärsmodeller, ny teknik, nya styrmedel och annat som minskar behovet av primära råvaror i samhället. Att återvinna järn- och metall och skapa hållbara processer/transporter till nyproduktion, istället för att bryta ny malm är ett konkret exempel på cirkulär ekonomi.

Metallåtervinning bidrar till cirkulär ekonomi, det är viktigt att fler generellt ser avfall som en resurs. Alla Vinnings anläggningar är med i insamlingen av material som går till återvinning. Återvinning ska vara lätt och lönsamt - därför finns vi tillhands och på så sätt bidrar till en bättre cirkulär ekonomi. Det är det Vinning menar med en vinst för alla.

KONTAKT
Önskar du kontakt eller vill ha Offert? Beskriv vad du behöver hjälp med och få svar från någon av våra kundansvariga. Vi hjälper dig att få hjälp av den anläggning närmst dig, med rätt hantering av järn- och metallåtervinning som passar dig bäst.

bottom of page